دانستنی های مصرف دارو و مکمل - داروهای منتخب ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs)

مشاوره تغذیه ای و رژیم درمانی در خصوص داروهای منتخب ضد قند خون

مشاوره تغذیه ای و رژیم درمانی در خصوص داروهای منتخب ضد قند خون

مقالات شماره ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۴

کاربر گرامی، در صورتی که داروهای ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs) مصرف می کنید، لازم است تا از روشی خاص برای مصرف مواد غذایی روزانه مورد نیاز بدنتان پیروی کنید؛ زیرا این گروه از داروها می توانند بر جذب یا عدم جذب برخی مواد غذایی موثر باشند و در عین حال مواد غذایی مصرفی روزانه شما نیز می تواند متقابلاً بر میزان جذب و اثر گذاری این گروه از دارو ها موثر باشند.
متخصصین مجموعه متدمن در مقالات ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۴ به بررسی و تدوین دستور العمل های مربوط به تداخلات غذا و دارو برای داروهای ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs) پرداخته اند.

بعبارت بهتر این گروه از مقالات به بررسی میزان کالری یا مواد مغذی مورد نیاز بدن شما که با رژیم های غذایی دریافت می کنید نمی پردازد؛ بلکه به بررسی تاثیرات متقابل مواد غذایی و داروهایی که شما هر روز مصرفی می کنید می پردازد و در تلاش است به شما آموزش دهد تا از روش هایی موثر برای کنترل تاثیرات نامطلوب و متقابل مصرف غذا و دارو بر هم استفاده کنید.

در مقالات ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۴ به بررسی گروه های دارویی زیر خواهیم پرداخت:

عوامل بازدارنده جذب مجدد گلوکز (Glucose Reabsorption Inhibitor Agents)

     بازدارنده SGLT-۲ ( گلیفلوزین ) (SGLT-۲ Inhibitors( Gliflozins)) : 
       کاناگلیفلوزین (canagliflozin) با نام تجاری Invokana
       داپاگلیفلوزین (dapagliflozin) با نام تجاری Farxiga
       ارتوگلیفلوزین (ertugliflozin) با نام تجاری Steglatro
       امپاگلیفلوزین (empagliflozin) با نام تجاری Jardiance 

عوامل تحریک کننده انسولین (Insulin Stimulating Agents) :

     سولفونیل‌اوره (Sulfonylureas):
       گلی پیزاید (glipizide) با نام تجاری Glucotrol
       گلی بوراید (glyburide) با نام تجاری DiaBeta
       گلی مپراید (glimepiride) با نام تجاری Amaryl

     ترشحات غیر سولفونیل اوره (Meglitinides): 
       رپاگلینید (repaglinide) با نام تجاری Prandin 

عوامل حساس به انسولین (Insulin Sensitizing Agents) :

     بیگوانید (Biguanide): 
       متفورمین (metformin) با نام تجاری Glucophage 

     تیازولیدیندیون Thiazolidinedione( TZD): 
       روزیگلیتازون (rosiglitazone) با نام تجاری Avandia
       پیوگلیتازون (pioglitazone) با نام تجاری Actos 

عوامل مهار کننده آنزیم (Enzyme Inhibitor Agents) :

     بازدارنده های آلفا-گلوکوسیداز (Alpha-Glucosidase Inhibitors):
       میگلیتول (miglitol) با نام تجاری Glyset 
       اکاربوز (acarbose) با نام تجاری Precose 

     بازدارنده های دی پپتیدیل پپتیداز-۴ ( گلیپتین ها ) - Dipeptidyl Peptidase-۴( DPP-۴ ) Inhibitors ( Gliptins):
       سیتاگلیپتین (sitagliptin) با نام تجاری Januvia 
       ساکساگلیپتین (saxagliptin) با نام تجاری Onglyza 
       لیناگلیپتین (linagliptin) با نام تجاری Tradjenta
       آلوگلیپتین (Alogliptin) با نام تجاری Nesina

مقاله تخصصی شماره ۱۸۰۱

در مقاله تخصصی شماره ۱۸۰۱ به بررسی عوامل بازدارنده جذب مجدد گلوکز (Glucose Reabsorption Inhibitor Agents) مربوط به گروه داروهای ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs) خواهیم پرداخت و در مورد " اثرات و عوارض احتمالی " و " پیام ها و هشدارهای تغذیه ای " این گروه از داروها را بصورت خلاصه شده مطالبی ارزنده بیان خواهیم نمود.

این داروها شامل گروه زیر هستند:

عوامل بازدارنده جذب مجدد گلوکز (Glucose Reabsorption Inhibitor Agents):

     بازدارنده SGLT-۲ ( گلیفلوزین ) (SGLT-۲ Inhibitors( Gliflozins)) شامل:
       کاناگلیفلوزین (canagliflozin) با نام تجاری Invokana
       داپاگلیفلوزین (dapagliflozin) با نام تجاری Farxiga
       ارتوگلیفلوزین (ertugliflozin) با نام تجاری Steglatro
       امپاگلیفلوزین (empagliflozin) با نام تجاری Jardiance 

لطفا جهت دریافت کامل این مقاله و بهره مندی از سایر مقالات مربوط به " داروهای ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs) با شماره های ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۴ " با ثبت نام در سایت و انتخاب یکی از پکیج های زیر، ضمن دریافت رژیم و مشاوره به اطلاعات کامل موجود در این مقالات نیز دست یابید:

پکیج انتخابی   ۱
پکیج انتخابی  ۴

نظرات و دیدگاه های شما