معرفی پکیج های تغذیه ای، رژیم درمانی و مشاوره ای

معرفی پکیج های تغذیه ای و رژیم درمانی

معرفی پکیج های تغذیه ای، رژیم درمانی و مشاوره ای

پکیج های لاکچری مجموعه رژیم درمانی متدمن

مجموعه متدمن در راستای دسترسی ایرانیان عزیز به بهترین سطح از خدمات تغذیه ای روز دنیا، اقدام به طراحی پکیج های مختلف لاکچری با توجه به سبک زندگی و نیاز شما کاربران گرامی نموده است تا هر کاربر بتواند با توجه به ویژگی و نیازمندی های خاص و منحصر به فردش، نسبت به تهیه پکیج مورد نظرش اقدام نماید؛ در پکیج های لاکچری بیشترین توجه به سبک زندگی و ارائه خدمات ایده آل معطوف شده است تا کاربران بتوانند با تهیه این پکیج ها آنگونه که شایسته و مطلوب آنهاست به اهداف و برنامه های تغذیه ای خود دست یابند. 

پکیج های انتخابی مجموعه رژیم درمانی متدمن

مجموعه متدمن در راستای تحقق آرمان دسترسی تمامی ایرانیان عزیز به خدمات استاندارد تغذیه ای با رویکردی آموزش محور جهت تغییر سبک زندگی کاربران اقدام به طراحی پک های مختلف انتخابی با بهترین هزینه ی ممکن و با توجه به شرایط و ویژگی های خاص کاربران، نموده است تا هر هموطن بتواند با توجه به ویژگی های خاص و نیازمندی هایی که در خود احساس می کند نسبت به انتخاب یک از این پک های انتخابی اقدام نموده و علاوه بر دریافت خدمت، آموزش های کافی  مورد نیاز خود را نیز دریافت نماید. 

پکیج های اقتصادی مجموعه رژیم درمانی متدمن

مجموعه متدمن در راستای تحقق آرمان دسترسی تمامی ایرانیان عزیز سراسر کشورمان به حداقل خدمات استاندارد تغذیه ای با کمترین هزینه های ممکن و با توجه به شرایط خود، اقدام به طراحی پک های مختلف اقتصادی نموده است تا هر هم وطن بتواند با توجه به ویژگی ها و نیازمندی های خاص خود یا توصیه های پزشک، نسبت به تهیه یکی از این پک ها اقدام نماید؛ در پک های اقتصادی بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که کاربران بتوانند با پرداخت حداقل هزینه به بهترین حد استاندارد از خدمات مورد نیاز خود دست یابند و مشکلات و نیازهای آنها در حد استاندارد تامین گردد.