معرفی متخصصین تغذیه

متخصصین تغذیه فعال در سایت تغذیه و رژیم درمانی متدمن 

متخصصین تغذیه فعال در سایت تغذیه و رژیم درمانی متدمن

کاربران گرامی شما می توانید با خرید پکیج های تضمینی لاکچری مجموعه رژیم درمانی متدمن از خدمات متخصین برتر مجموعه ما بهره مند شوید.

لیست متخصصین تغذیه همکار

سرکار خانم سیما گودرزی
سرکار خانم سیما گودرزی

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۳۳۶۴

سرکار خانم سمیرا احمدی طاهری
سرکار خانم سمیرا احمدی طاهری

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۵۳۲۹

سرکار خانم مهدیه مرادی
سرکار خانم مهدیه مرادی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۸۶۵۹

سرکار خانم زهرا سلطانی
سرکار خانم زهرا سلطانی

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۳۷۸۷

سرکار خانم مریم السادات میرسیفی نژاد
سرکار خانم مریم السادات میرسیفی نژاد

کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۳۵۲۰

سرکار خانم سهیلا نوروزی
سرکار خانم سهیلا نوروزی

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۵۰۰۵

سرکار خانم فاطمه رادفر
سرکار خانم فاطمه رادفر

کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۵۰۰۴

سرکار خانم مرضیه حافظی زاده
سرکار خانم مرضیه حافظی زاده

کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۶۵۵۷

سرکار خانم نگار کریمی بیرگانی
سرکار خانم نگار کریمی بیرگانی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.٣۵٩۵

سرکار خانم زهرا پرنگ سبزوار
سرکار خانم زهرا پرنگ سبزوار

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی (کد متخصص): ت.۸۳۶۱