روانشناسی در تغذیه - غذاهای ناسالم

روانشناسی در تغذیه - وسوسه های غذاهای ناسالم ( food temptation )

مبحث روانشناسی در تغذیه، موضوع: غلبه بر هوس های غذاهای ناسالم

مبحث روانشناسی در تغذیه، موضوع: غلبه بر هوس های غذاهای ناسالم

مقالات تخصصی شماره ۱۰۱ تا ۱۰۳ : وسوسه های غذاهای ناسالم

کاربر گرامی نکات مطرح شده در مقالات تخصصی شماره ۱۰۱ تا ۱۰۳ را زمانی که شما تمایل به خوردن غذا های ناسالم دارید (وسوسه های غذاهای ناسالم) اما این تمایل ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از احساسات یا سایر تمایلات شماست باید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذای سالم میل فرمائید؛ البته این مطالب بیشتر در زمانی برای شما ارزنده خواهند بود که هوس نمودید غذای ناسالمی میل فرمائید.
با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در تفکر و ذهن شما دارد غلبه نمائید

مقاله شماره ۱۰۱

۱-   بیاد داشته باشید که سالم خوردن شیوه جدید زندگی شماست. 
۲-   اگر گرسنه هستید ، فورا یک میان وعده سالم میل کنید و سپس به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید. 
۳-   برای وزن کم کردن تصمیم جدی دارید؟ پس اکنون نوبت شماست که بر وسوسه ها پیروز شوید.

جهت دریافت سایر نکات و بهره مندی از دسته مقالات " نکات تغذیه ای مربوط به وسوسه غذایی با شماره های ۱۰۱ تا ۱۰۳" لطفا با ثبت نام در سایت و انتخاب یکی از پکیج های زیر ، ضمن دریافت رژیم و مشاوره به اطلاعات کامل موجود در این مقالات نیز دست یابید :

     پکیج اقتصادی     ۴
     پکیج انتخابی       ۱
     پکیج انتخابی      ۳ 
     پکیج انتخابی      ۴

نظرات و دیدگاه های شما