روانشناسی در تغذیه - نکات تغذیه ای مربوط به شیرینی ها

روانشناسی در تغذیه - نکات تغذیه ای مربوط به میل شدید به شیرینی ها (handle craving sweets)

مبحث روانشناسی در تغذیه، موضوع: رژیم گرفتن و کنترل مصرف شیرینی

مبحث روانشناسی در تغذیه، موضوع: رژیم گرفتن و کنترل مصرف شیرینی

مقالات تخصصی شماره ۵۱ تا ۵۳ : نکات تغذیه ای برای شیرینی ها

کاربر گرامی نکات مطرح شده در مقالات تخصصی شماره ۵۱ تا ۵۳ را زمانی که شما تمایل به خوردن شیرینی یا مواد شیرین دارید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذای سالم میل فرمائید؛ البته این مطالب در زمانی که هوس نمودید غذای ناسالمی نیز میل فرمائید، برای شما ارزنده خواهند بود.
 با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در تفکر و ذهن شما دارد غلبه نمائید.

مقاله تخصصی شماره ۵۱

۱-   خوردن آبنبات زمان بر است و ممکن است میل شدید خوردن شیرینی ها را از بین ببرد.
۲-   بجای مصرف شیرینی فکر کنید چه رفتاری کمک می کند که شما به مدت ۵ دقیقه احساس خوبی داشته باشید؟
۳-   بجای شیرینی می توانید بستنی یخی بخورید، چرا که طولانی نمودن مدت زمان خوردن در ایجاد احساس سیری و کنترل وزن موثر است.

جهت دریافت سایر نکات و بهره مندی از دسته مقالات " نکات تغذیه ای مربوط به میل شدید به شیرینی ها با شماره های ۵۱ تا ۵۳ " لطفا با ثبت نام در سایت و انتخاب یکی از پکیج های زیر ، ضمن دریافت رژیم و مشاوره به اطلاعات کامل موجود در این مقالات نیز دست یابید :

     پکیج اقتصادی    ۴ 
     پکیج انتخابی     ۱ 
     پکیج انتخابی     ۳
     پکیج انتخابی     ۴

نظرات و دیدگاه های شما