دسته بندی مقالات تغذیه ای و رژیم درمانی

دسته بندی مقالات تغذیه ای و رژیم درمانی

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "روانشناسی در تغذیه" دست یافت 

مقالات تغذیه ای مرتبط با رژیم درمانی و تاثیر آن بر مصرف دارو و مکمل

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "تاثیر تغذیه بر مصرف دارو و مکمل" دست یافت 

مقالات و توصیه های مرتبط با آشپزی در تغذیه ، رژیم درمانی ، بررسی دستور تهیه دسرها و ...

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "آشپزی و تغذیه" دست یافت

آنالیزهای غذایی و لیست جانشینی (آموزش جانشینی مواد غذایی)

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "آنالیزهای غذایی و لیست جانشینی در تغذیه" دست یافت 

موضوعات خاص و جدید تغذیه ای و رژیم درمانی

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "موضوعات خاص و جدید تغذیه ای" دست یافت 

تاثیر تغذیه و رژیم درمانی در کنترل و درمان بیماری ها

از این بخش می توانید به کلیه مقالات مرتبط با "کنترل و درمان بیماری ها از طریق رژیم درمانی" دست یافت

انحراف از رژیم غذایی ( Deviation from the diet ) - مقالات شماره 551 تا 553

انحراف از رژیم غذایی ( Deviation from the diet ) - مقالات شماره ۵۵۱ تا ۵۵۳

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش زمانی که شما تمایل به ترک رژیم خود دارید و این تمایل ناشی از احساسات یا عوامل دیگری مانند ناامیدی از موفقیت در رژیم گرفتن، خسته شدن از رژیم، تمایل به حفظ عادات قبلی غذایی شما و ... است ، می توانید کمک کند و همواره توجه داشته باشید که در هنگام رژیم گرفتن ممکن است شما به دلایل متعدد دچار انحراف از رژیم شوید؛ هدف ما از ارائه این بخش سعی در جلوگیری از این انحرافات و غلبه بر یاس و ناامیدی در صورت انحراف از رژیم در شما است.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در اینگونه افکار، رفتار و احساسات شما دارد و موجب کاهش انگیزه شما می شود، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

از بین رفتن انگیزه ( Loss of motivation ) - مقالات شماره 501 تا 504

از بین رفتن انگیزه ( Loss of motivation ) - مقالات شماره ۵۰۱ تا ۵۰۴

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش زمانی که انگیزه شما برای رژیم گرفتن در حال کاهش است یا کلا از بین رفته، به شما کمک می کند و انگیزه می دهد تا با ادامه مسیر و رژیم گرفتن هرچه سریع تر به حالت ایده آل خود برسید.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در نکات انگیزشی شما دارد، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

کنترل احساسی غذا خوردن ( Emotional eating ) - مقالات شماره 451 تا 454

کنترل احساسی غذا خوردن ( Emotional eating ) - مقالات شماره ۴۵۱ تا ۴۵۴

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما تمایل به خوردن دارید اما این تمایل ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از احساسات شماست باید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذا میل فرمائید؛ البته هر گاه هوس نمودید که غذای ناسالمی نیز میل فرمائید این نکات برای شما ارزنده خواهند بود.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در احساسات شما دارد غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

غلبه بر احساس گرسنگی کاذب ( Cobb Feeling Hungry ) - مقالات شماره 401 تا 402

غلبه بر احساس گرسنگی کاذب ( Cobb Feeling Hungry ) - مقالات شماره ۴۰۱ تا ۴۰۲

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما تمایل به خوردن دارید اما این تمایل ناشی از گرسنگی کاذب یا احساس گرسنگی یا عادت بدن شما به دریافت مداوم مواد غذایی است و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذا میل فرمائید؛ البته اگر بخواهید از غذاخوردن زیاد در هنگام گرسنگی نیز جلوگیری کنید این نکات برای شما ارزنده خواهند بود.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در احساس گرسنگی شما دارد غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

کنترل غذا خوردن در بیرون منزل  ( eating outdoors ) - مقالات شماره 351 تا 354

کنترل غذا خوردن در بیرون منزل ( eating outdoors ) - مقالات شماره ۳۵۱ تا ۳۵۴

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما در خارج از خانه هستید و تمایل به خوردن دارید و این تمایل شما ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از هیجانات و دیدن رستوران ها یا رفتار و غذاهایی است که دوستان یا همراهان شما میل می کنند پس همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذا میل بفرمائید؛ البته هر گاه هوس نمودید که غذای ناسالمی نیز میل فرمائید این نکات برای شما ارزنده خواهند بود.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در حضور شما در رستوران ها یا کنار دوستانتان است، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

داشتن تحرک و دوری از تنبلی ( Having mobility and avoiding laziness ) - مقالات شماره 301 تا 304

داشتن تحرک و دوری از تنبلی ( Having mobility and avoiding laziness ) - مقالات شماره ۳۰۱ تا ۳۰۴

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش زمانی که شما بخاطر تنبلی تمایلی به فعالیت ندارید به شما کمک می کند و انگیزه می دهد تا با داشتن فعالیت کافی و ورزش کردن هرچه سریع تر به حالت ایده آل خود برسید.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در میزان فعالیت و تحرک شما دارد، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

کنترل خرید خوار و بار  ( Grocery shopping control ) - مقالات شماره 251 الی 252

کنترل خرید خوار و بار ( Grocery shopping control ) - مقالات شماره ۲۵۱ الی ۲۵۲

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما برای تهیه خوار و بار و خرید مواد غذایی از خانه میشوید با خود مرور کنید و همواره توجه داشته باشید که انتخاب و خرید اقلام صحیح می تواند اولین قدم در مسیر تغییر سبک زندگی جدید شما باشد ؛ البته هر گاه هوس نمودید که مواد غذایی ناسالمی نیز میل فرمائید یا از رژیم خود انحراف یابید این نکات می تواند برای شما ارزنده خواهند بود.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در سبک خرید و تامین خوار و بار شما دارد، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

حفظ رژیم در تعطیلات (Holiday) - مقالات شماره 201 تا 203

حفظ رژیم در تعطیلات (Holiday) - مقالات شماره ۲۰۱ تا ۲۰۳

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما در تعطیلات هستید و تمایل به خوردن دارید و این تمایل شما ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از هیجان تعطیلات ، دیدن رستوران ها ، رفتار و سبک تغذیه دوستان و همراهان است می توانید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذا میل بفرمائید؛ البته نکاتی نیز در دل این توصیه ها وجود دارد که سبک بهتری از زندگی را در زمان مسافرت و تعطیلات آموزش می دهند که قطعا برای شما ارزنده خواهند بود.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در حضور شما در تعطیلات دارد، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

کنترل هوس های غذایی ( food cravings ) - مقالات  شماره 151 تا 155

کنترل هوس های غذایی ( food cravings ) - مقالات شماره ۱۵۱ تا ۱۵۵

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما تمایل به خوردن دارید اما این تمایل ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از احساسات یا وسوسه های اطرافیان شماست باید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذا میل فرمائید؛ البته هر گاه هوس نمودید که غذای ناسالمی نیز میل فرمائید این نکات برای شما ارزنده خواهند بود.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در تفکر، ذهن یا روابط شما دارد غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

وسوسه های غذاهای ناسالم  ( food temptation ) - مقالات شماره 101 تا 103

وسوسه های غذاهای ناسالم ( food temptation ) - مقالات شماره ۱۰۱ تا ۱۰۳

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما تمایل به خوردن غذا های ناسالم دارید اما این تمایل ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از احساسات یا سایر تمایلات شماست باید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذای سالم میل فرمائید؛ البته این مطالب بیشتر در زمانی برای شما ارزنده خواهند بود که هوس نمودید غذای ناسالمی میل فرمائید.

با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در تفکر و ذهن شما دارد غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

نکات تغذیه ای مربوط به میل شدید به شیرینی ها  (handle craving sweets) - مقالات شماره 51 تا 53

نکات تغذیه ای مربوط به میل شدید به شیرینی ها (handle craving sweets) - مقالات شماره ۵۱ تا ۵۳

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما تمایل به خوردن شیرینی یا مواد شیرین دارید بکار بگیرید و همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذای سالم میل فرمائید؛ البته این مطالب در زمانی که هوس نمودید غذای ناسالمی نیز میل فرمائید، برای شما ارزنده خواهند بود.
با تمرین و تکرار این نکات در طی چند ماه آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در تفکر و ذهن شما دارد غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین

غذا خوردن همراه با خانواده (family meal) - مقالات شماره 1 و 2

غذا خوردن همراه با خانواده (family meal) - مقالات شماره ۱ و ۲

کاربر گرامی نکات مطرح شده در این بخش را زمانی که شما در خارج از خانه هستید و تمایل به خوردن دارید و این تمایل شما ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از هیجانات و دیدن سایر افراد خانواده یا رفتار و غذاهایی است که در حضور شما میل می کنند پس همواره توجه داشته باشید که در هنگام گرسنگی باید طبق نظر متخصصین تغذیه غذا میل بفرمائید.

با تمرین و تکرار نکات مطرح شده در این دو مقاله در طی ماه های آینده می توانید بر بخشی از مشکلات تغذیه ای خود که ریشه در حضور شما در جمع های خانوادگی در زمان میل نمودن غذا دارد، غلبه نمائید.

#روانشناسی_تغذیه #چاقی #رژیم_آنلاین